Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SOSYAL SORUMLULUK

BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ SOSYAL SORUMLULUK

Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini destekleyen, hastanemiz ülkemizin milli eğitimine ve halkımızın sağlığına katkıda bulunmak, toplumun yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. İnsanımızın en kıymetli varlığı olan sağlığa hizmet ederek toplum sağlığına değer verme bilinci ile ruh ve beden sağlığı yerinde bireylerden oluşan toplum fikrine tüm çalışanlarımızla hizmet ediyor ve  en yeni sistemleri ve bilimsel gelişmeleri halkımızın hizmetine sunuyoruz.
Sağlık konusunda eğitimler veriyor, toplumun doğru bilgiye erişme çabasına yardımcı oluyoruz.

 

EL HİJYENİ EĞİTİMLERİ

El yıkama alışkanlığını arttırmaya ve el yıkamanın toplumsal bir alışkanlık haline gelmesini desteklemeye yönelik bir kampanya yapılmaktadır. El yıkama kampanyası kapsamında, el yıkama alışkanlığının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, bilinçlendirme eğitimleri, açık hava tanıtımları gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 
 

KANSERLE MÜCADELE

Kanser hastalığı ile yaşayanları, fiziksel ve psikolojik açıdan pek çok sorun beklemektedir. Oluşturulan "Kanser Destek Grupları” kanser tanısı konmuş, tedavi gören ya da takip sürecinde olan hastalara destek olmayı hedeflemektedir. Kanserle mücadele edenlere yönelik profesyonel destek verebilmek amacıyla kurulan gruplar, düzenli olarak psikolog eşliğinde toplanmaktadır. Bu proje kapsamında kanserle mücadelede erken teşhis ve tedavinin önemine dair halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında eğitimler ve konferanslar düzenlenmektedir.BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

Sağlık Bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek amacıyla, kurum içi ve kurum dışından konuşmacıların ve misafirlerin katıldığı hekim ve hemşirelere yönelik eğitim toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

SAĞLIK SÖYLEYİŞLERİ

 Toplumun sağlıklı bireylerden oluşması, toplumu bilinçlendirmek, sorunlara yardımcı ve rehber olabilmek amacıyla hastanelerinde farklı sağlık konularında, halka yönelik sağlık söyleşileri düzenlemektedir. 
 

HASTA OKULU

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına yönelik bir Hasta Eğitim Merkezi açılmıştır. Merkezde her türlü güncel bilgi, sağlıkla ilgili farklı konularda süreli yayın, görsel materyal (CD/ DVD, video vb.) ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

 

DİYABET OKULU

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, toplumun sağlıklı bireylerden oluşması, sağlıklı kuşakların yetişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için, toplumu bilinçlendirmek, sorunlara yardımcı ve rehber olabilmek amacıyla pek çok farklı eğitim programı ve kurslar düzenlemektedir. Diyabet Okulu da bu eğitimlerden biridir. Oluşturulan Diyabet Merkezleri ile diyabet hastaları multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmektedir. beş hafta boyunca, hasta eğitimi programı çerçevesinde düzenlediği "Diyabet Okulu" eğitim toplantılarının tümüne eksiksiz katılan katılımcılara sertifika verilmektedir

 

BEBEK DOSTU HASTANE

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından Bebek Dostu Hastane olarak seçilmiş ve ödüllendirilmiştir.

 

ORGAN NAKLİ

Hastanemiz organ nakli konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, kamuoyu oluşturulması ve hastane imkânlarının sunulması noktasında her zaman üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir.

 

TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK HİZMETLER

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, toplumun sağlıklı bireylerden oluşması, sağlıklı kuşakların yetişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için, toplumu bilinçlendirmek, sorunlara yardımcı ve rehber olabilmek amacıyla hastanelerinde pek çok farklı eğitim programı ve kurslar düzenlemektedir,

Sigara ile mücadele

Obezite ile mücadele

Toplumun diş sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması

Kronik hastalıklarla mücadele için geliştirilen eğitici ve önleyici faaliyetler

Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme

Sağlıklı yaşam için sportif faaliyetlerin teşvik edilmesi

Uzun dönem yatan hastaların psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin teşviki

Anne sütü ile beslenmenin teşviki

Facebookta Paylaş