Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

696 Sayılı KHK kapsamında kurumumuzda personele dayalı hizmet alım kapsamında çalışan personelin kadroya alım işlemlerinin başlatılabilmesi amacıyla 02.01.2018 – 11.01.2018 tarihleri arasında aşağıda listelenmiş evraklar ile kurumumuza başvurulması gerekmektedir.

1 – Başvuru Formu için TIKLAYINIZ !

2 – Kuruma açılmış dava ve icra işlemleri varsa ;

Örnek - 1 (Feragat Dilekçesi için TIKLAYINIZ ! ),

Örnek - 2 (Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi için TIKLAYINIZ ! ) ,

Örnek -3 (İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği için TIKLAYINIZ !)

3 -  Sulh Sözleşmesi için TIKLAYINIZ ! 

4 -  8 Adet Fotoğraf

5 – Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

6 – SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ( www.turkiye.gov.tr den alınabilir)

7 – Adli Sicil Kaydı ( www.turkiye.gov.tr den alınabilir)

8 – Erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi ( www.turkiye.gov.tr den alınabilir)

9 – Akıl Sağlığı Yerinde olduğunu bildirir belge (Bağlı olunan Aile Hekiminden alınabilir)

10 - Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırma Formu için TIKLAYINIZ ! (Bilgisayar ortamında 3 nüsha doldurulacak)

11 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge eklenecektir. ( NOT: Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974, erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlardan istenecektir. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir.)

Facebookta Paylaş